برنامه سخنرانی های روز اول ( اول شهریور ماه 1399)

برنامۀ علمی کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۹- دانشگاه رازی- کرمانشاه

روز اوّل- شنبه ۱/6/۱۳۹۹

 

سخنرانی­ های عمومی و تخصصی

صبح

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: آقای دکتر محمد راستی ویس

  ۹:۵۰ ۹

  معماهای ساده برای توضیح قوانین فیزیک

  کامران وفا

لینک ورود

PDF

Rec. File  

  ۱۰:۵۰ ۱۰

  هولوگرافی و اطلاعات کوانتمی

  هاجر ابراهیم

لینک ورود

PDF

Rec. File

 
ذرات بنیادی
رئیس جلسه:آقای  دکتر نادر دانش فر

  ۱۱:۲۰-۱۱

  (20)

  پتانسیل‌های شکل ناوردای ایجادشده توسط یک ابرپتانسیل با تقارن مرکزی

  طه کوهرخی، علی محمدی، میترا گرایلو

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱:۴0 -۱۱:۲۰

  (۹۶)

  مطالعه عددی معادله دیراک با تقارن اسپینی به روش شبکه‌ای فوریه

  سهراب آقایی، علیرضا چناقلو

لینک ورود

PDF

Rec. File

  ۱۲ ۱۱:۴۰

  (۱۴۷)

  توابع توزیع پارتونی هسته‌ای در تقریبNNLO و در رهیافت GM-VFN scheme

  حمزه خانپورلهی، شاهین آتشبار‌تهرانی،مریم سلیمانی‌نیا

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

بعدازظهر

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی 

  ۱۴:۵۰ ۱۴

  پراکنده‌گی به بیان ماتریس تراگشت

  فرهنگ لران

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

ذرات بنیادی

رئیس جلسه: آقای دکتر  کرم بهاری

  ۱۵:20-۱۵:00

(۳۴)

  تصحیح تابشی انرژی کازیمیر برای تئوری ϕ^4 در یک مستطیل

  مددعلی ولوئیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

  ۱۵:20-۱۵:40

  (۱۱۷)

  نرخ رشد کنش برای گرانش بورن-اینفلد

  حمیدرضا بختیاری زاده، قدیر  جعفری

لینک ورود

PDF

Rec. File

  ۱۵:40-۱۶:00

  (۱)

  رفتار بحرانی یک نظریه محبوس دارای چگالش گلوئونی تحت اثر میدان الکتریکی

  لیلا شاه کرمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

اپتیک و فوتونیک و اتمی‌مولکولی

رئیس جلسه: خانم دکتر طیبه ناصری  

  ۱۶:20-۱۶:00

  (۴۸)

  تاثیر بازپخت بر روی خواص اپتیکی، ساختاری و الکتروکرومیکی لایه ی نازک MoO3

  سعیده بیات،مریم­محمودی، فردین خدابخشی، مجید محسنی، روح‌الله کریم زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File  

  ۱۶:40- ۱۶:20

 

  (۳۶۵)

  طراحی، شبیه سازی و امکان سنجی ساخت آینه های لیزری تمام دی الکتریک با آستانه آسیب بالا در طول موج 6/10 میکرون

  زهرا نصیری، حمیدرضا فلاح، مرتضی حاجی محمودزاده، مهدی مردیها

لینک ورود

PDF

Rec. File  

  ۱۷:00 ۱۶:40

  (۱۸۸)

  شبیه سازی و بهینه سازی OLED تک رنگ قرمز

  فاطمه عباسی، سیدمحمدباقر قرشی، المیرا کریم‌زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File    

  ۱۷:20 ۱۷:00

 

  (۳۰۹)

  مطالعه عنصری ریزگرد‌های ریزشی شهر یزد با استفاده از بیناب‌نگاری فروشکست القایی لیزری (LIBS)

  نفیسه صدیقی،محمدعلی حداد

لینک ورود

PDF

Rec. File