برنامه سخنرانی های روز دوم ( دوم شهریور ماه 1399)

سخنرانی­های عمومی و تخصصی

 

صبح

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی 

9:50 - 9:00

میکروسکوپی براساس مودولاسیون دولایه الکتریکی

سانلی پورفائز

لینک ورود

PDF

Rec. File

10:۵0 ۱0

دینامیک سیستم‌های کوانتومی باز از دیدگاه همبستگی

علی رضاخانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

 

اطلاعات کوانتومی

رئیس جلسه: خانم دکتر طیبه ناصری 

۱۱:۲۰ -۱۱

۳۵۷

آنتروپی درهم تنیدگی حالت پایه در مدل ابرتقارنی فرمیونی

فقیهه اقبالی فام

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱:۴۰ – ۱۱:۲۰

۳۰۸

دوربری حالت درهم‌تنیده‌ای از دو کیوبیت ابررسانا

سهیلا سلیمیان، محمدکاظم  توسلی، نیره  صحتی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲ ۱۱:۴۰

۲۸۹

بررسی توزیع درهم‌تنیدگی در حالت‌های گربه شبه بل

مهرزاد‌اشرف‌پور،‌عباس کوهزر، عبدالمحمد قلمبر دزفولی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲:۲۰ ۱۲

 

۲۸۶

درهم‌تنیدگی حالت‌های همدوس مواد ناهمسانگرد دیراک دوبعدی در حضور میدان مغناطیسی

اعظم‌انبارکی،‌امین‌معتمدی‌نسب

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

 

بعدازظهر

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: آقای دکتر توفیق اوسطی

۱۴:۵۰ ۱۴

چگالش بوز انیشتین در سیستم‌های کلاسیکی دور از تعادل

رامین گلستانیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

 

اپتیک و فوتونیک

رئیس جلسه: آقای دکتر نادر دانش فر

۱۵:20 ۱۵:00

۲۴۲

یک جاذب کامل پلاسمونیکی دولایه به عنوان یک زیست حسگر

مهدی عسکری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۵:40 - ۱۵:20

۳۴۰

اندازه گیری نانوفوتونیکی دمای محیط جلبک کلرلا با استفاده از نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس

مهسا حبیبی، اسماعیل حیدری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:00 ۱۵:40

۱۳۷

بررسی انتشار باریکه های فرش شعاعی از میان جو متلاطم آزمایشگاهی

سیف اله رسولی، محمد باقری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:20 ۱۶:00

۹۲

مطالعه قطبش پیسه لیزری در عبور از محیط اپتیکی ناهمسانگرد

سیدمحمدامین میرمعینی، مسعود  رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:۴0 ۱۶:۲0

۲۶۸

پراش باریکه ی گوسی از توری شعاعی دامنه ای سینوسی

راضیه عزیزخانی، داود حبری، سیف اله رسولی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:00 – ۱۶:۴0

۲۲۳

طراحی و شبیه سازی یک حسگر زیستی فراماده تراهرتز برای محلول آب و گلوگز

مهدی عسکری، فاطمه  شکرگزار،  حسن پاکارزاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۲۰ 17:00

۱۰۰

بهینه‌سازی ساختار فیلتر باند باریک فلز/دی‌الکتریک در محدوده 640 تا 760 نانومتر

مریم قشلاقی، سمیه داودی، محمدهادی ملکی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۴۰ ۱۷:۲۰

۸۸

زیست حسگرهای بلورمایع ترموتروپیک تنظیم پذیر

علی واحدی، محمد کوهی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

عصر

سخنرانی عمومی

21:00 20:15

Laser spectroscopy at extreme limits

هانیه فتاحی

لینک ورود

PDF

Rec. File