برنامه سخنرانی های روز چهارم ( چهارم شهریور ماه 1399 )

سخنرانی­های عمومی و تخصصی

صبح

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه: آقای دکتر توفیق اوسطی

9:50 - 9:00

گشودن دریچه‌های نشت الکترون در شبکه‌ای از اتم‌های مصنوعی

علی صادقی

لینک ورود

PDF

Rec. File

10:۵0 ۱0

پیشرفت های اخیر در زمینه روش های محاسباتی برای دستگاههای جانشینی نامنظم و اندرکنشی

رستم مرادیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

ماده چگال نظری

رئیس جلسه: آقای دکتر رضا قلی پور 

۱۱:۲۰ -۱۱

۱۱۳

خواص اپتیکی بروفن شانه عسلی

راحله محمدزاده، سیداحمدکتابی، سیدجواد هاشمی فر

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱:۴۰ – ۱۱:۲۰

۱۶۸

مطالعه اثر آلاییدگی منیزیم بر روی گاف انرژی میکروگل‌های متشکل از نانوصفحات اکسید نیکل

زهرا ذبیحیان امیری، سیده فائزه هاشمی کرویی،حسین میلانی مقدم

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲ ۱۱:۴۰

۲۱۴

مطالعه عددی جداسازی قطرات در کانال های میکروسیالی Y شکل

سمیه قهرمانی، عرفان کدیور

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲:۲۰ ۱۲

۳۱۵

تاثیر عامل‌دار کردن لبه های نانونوار فسفرین زیگزاگی روی خواص الکترونیکی آن

فهیمه بهزادی، شریعه جمال‌زاده خیرابادی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲:40- 12:20

۱۰۵

اثر میدان الکتریکی بر ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی و چگالی حالت نانونوار زیگزاگی مولبیدن دی‌سلناید

مونا عبدی، بندر آستین چپ، فرهاد خوئینی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

بعدازظهر

سخنرانی عمومی

رئیس جلسه:آقای دکتر حمزه موسوی 

۱۴:۵۰ ۱۴

سپیده دم اسپینترونیک برای پایه‌ی پادفرومغناطیس‌ها

علیرضا قیوم­زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

ماده چگال نظری و تجربی

رئیس جلسه: آقای دکتر حمزه موسوی 

۱۵:20 ۱۵:00

۳۲۳

تحرک فونون‌های اپتیکی سطحی در گرافن

قاسم انصاری پور، احمد الجادری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۵:40 – ۱۵:20

 

۳۴۲

بررسی ساختار نواری و خواص اپتیکی InAsxSb1-x(x = 0.25, 0.5) تحت کشش غیرهیدرواستاتیک شبکه

شیرین نامجو، پیتر پوشنیگ

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:00 ۱۵:40

 

۳

تخمین دقیق خواص ساختاری و مغناطیسی نانو کامپوزیت‌های BiFe2O3-ZnFe2O4 با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

شهرزاد فلاحت نژاد، اعظم کرمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶:20 ۱۶:00

 

۹

سنتز نانوبلورهای هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS و بررسی اثر ناخالصی مس و زمان تابش مایکروویو بر خواص نوری آن‌ها

سعید ابراهیمی، داریوش سوری

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

ماده چگال تجربی و آماری

رئیس جلسه: خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی 

16:40 16:20

۳۰۰

افزایش دارورسانی در نانوکامپوزیت MoS2/C به روش نورگرمایی

محبوبه هوشیار، افسانه ابارشی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷ – ۱۶:۴0

۳۵۱

سنتز هیدروترمال و بررسی ساختاری نانوذرات چندفروئی Bi1-xCexFe1-xZrxO3

زهرا آدینه، احمد قلی زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۲۰ ۱۷

 

۲۱۸

رفتار آلیاژهای حافظه‌پذیر فرومغناطیس Ni47Mn40Sn13 در اثر آلایش کادمیوم در جایگاه قلع

زهراسادات قاضی نژاد، پرویز کاملی، علی قطبی ورزنه، میثم نوروزی ایناللو، اسماعیل عبدالحسینی سارسری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷:۴۰ ۱۷:۲۰

۱۴۹

اثر لایه میانی Fe2TiO5 بر عملکرد فوتوآند هماتیت در تجزیه فوتوالکتروشیمیایی آب

شیما فرهوش، بهروز افتخاری‌نیا، نعیمه ناصری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۸ ۱۷:۴۰

۲۲

هم‌بستگی میان معیارهای آماری در زبان بشر: بررسی موردی ترجمه‌های انجیل

علی مهری، مریم سبزعلی جماعتی ابهری

لینک ورود

PDF

Rec. File