سخنرانان کلیدی

 

 

 

  کامران وفا

 دانشکده فیزیک، دانشگاه هاروارد، آمریکا

  نظریه ریسمان

  https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/vafa

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی : شنبه اول شهریور - ساعت 09:50 - 09:00        

عنوان  سخنرانی : معماهای ساده برای توضیح قوانین فیزیک 

         لینک ورود 

 

 

 

  هاجر ابراهیمنجفآبادی

  دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، ایران

  ذرات بنیادی و انرژی بالا

http://physics.ut.ac.ir/~ebrahim/

 

  تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: شنبه اوّل شهریور - ساعت 10:50-10:00

  عنوان: هولوگرافی و اطلاعات کوانتمی،                                            لینک ورود

 

 

  فرهنگ لران‌اصفهانی

  دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی‌اصفهان، ایران

  فیزیک نظری

E-mail: loran@iut.ac.ir  

 

  تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: شنبه اوّل شهریور - ساعت 14:50-14:00

  عنوان سخنرانی: پراکنده‌گی به بیان ماتریس تراگشت ،                       لینک ورود

 

 
   

سانلی پورفائز

دانشکده فیزیک، دانشگاه اوترخت، هلند

نانو الکترو-فوتونیک

https://nanoepics.github.io/pages/sanli_bio/

E-mail:s.faez@uu.nl

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: یک­شنبه دوّم شهریور - ساعت 09:50-09:00

عنوان سخنرانی: میکروسکوپی براساس مودولاسیون دولایه الکتریکی ،           لینک ورود

 

 

 
   

  علی رضاخانی

  دانشکده‌ فیزیک، دانشگاه صنعتی‌شریف، ایران

  اطلاعات کوانتومی

http://sharif.edu/~rezakhani  

 

  تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: یک­شنبه دوّم شهریور - ساعت 10:50-10:00

  عنوان: دینامیک سیستم‌های کوانتومی باز از دیدگاه همبستگی،            لینک ورود

         

 

رامین گلستانیان

دانشکده فیزیک و مرکز تحقیقات فیزیک نظری رودولف پیرل، دانشگاه آکسفورد، انگلستان

بیوفیزیک

https://www2.physics.ox.ac.uk/contacts/people/golestanian

 

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: یک­شنبه دوّم شهریور - ساعت 14:50-14:00

عنوان سخنرانی: چگالش بوز انیشتین در سیستم‌های کلاسیکی دور از­تعادل، لینک ورود

 

 
   

 

هانیه فتاحی

موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک، آلمان

الکترو-فوتونیک

https://mpl.mpg.de/research-at-mpl/independent-research-groups/fattahi-research-group/
https://www.fieldoscopy.de/

E-mail: anieh.fattahi@mpl.mpg.de

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: یک­شنبه دوّم شهریور - ساعت 21:00-20:15

عنوان سخنرانی:   Laser spectroscopy at extreme limits،        لینک ورود

 

 
   

محمود بهمن‌آبادی

دانشکده‌ فیزیک، دانشگاه صنعتی‌شریف، ایران

فیزیک هسته‌ای

http://sharif.edu/~bahmanabadi/

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: دوشنبه سوّم شهریور - ساعت 09:50-09:00

عنوان سخنرانی: پرتوهای کیهانی پر انرژی ترین ذرات در جهان،          لینک ورود

 

 

 
   

ناصر کلانترنیستانکی

بخش فیزیک هسته­ای و هادرون، مرکز تکنولوژی تحقیقات پیشرفته تابش، هلند

هسته‌ای انرژی پایین

https://www.rug.nl/staff/n.kalantar-nayestanaki/

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: دوشنبه سوّم شهریور - ساعت 10:50-10:00

عنوان سخنرانی:Exploring the extremes with NUSTAR @FAIR  ، لینک ورود

 

 

 
   

فاطمه طباطبایی

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی، ایران

گرانش و کیهان‌شناسی

http://www.ipm.ac.ir/fa/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1800047

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: دو­شنبه سوّم شهریور - ساعت 14:50-14:00

عنوان سخنرانی: چشم انداز نجوم رادیویی و فرو سرخ در قرن بیست و یکم، لینک ورود

 
   

 

علی صادقی

گروه فیزیک، دانشگاه شهیدبهشتی، ایران

ماده چگال نظری

http://sbu-ir.academia.edu/sadeghi

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: سه­شنبه چهارم شهریور - ساعت 09:50-09:00

عنوان: گشودن دریچه‌های نشت الکترون در شبکه‌ای از اتم‌های مصنوعی، لینک ورود

 

 

 
   

رستم مرادیان

گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

ماده چگال نظری

https://sci.razi.ac.ir/~rmoradian

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: سه­شنبه چهارم شهریور - ساعت 10:50-10:00

عنوان سخنرانی: پیشرفت­های اخیر در زمینه روش­های محاسباتی برای دستگاه­های جانشینی نامنظم اندرکنشی،                                                                        لینک ورود

 

 
   

علیرضا قیوم­زاده

دانشکده فیزیک، دانشگاه نروژ، نروژ

فیزیک ماده چگال- علوم نانو

https://www.ntnu.no/ansatte/alireza.qaiumzadeh

E-mail: alireza.qaiumzadeh@ntnu.no

 

تاریخ و زمان ارائه سخنرانی: سه­شنبه چهارم شهریور - ساعت 14:50-14:00

عنوان: سپیده­دم اسپینترونیک برای پایه‌ی پادفرومغناطیس‌ها ،             لینک ورود

 

لطفا جهت مشاهده بیوگرافی اساتید بر روی اسم و یا عکس اساتید کلیک نمایید