برنامه پوستر های روز اول ( اول شهریور ماه 1399)

 

پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399

بخش اوّل- ساعت 18:15-17:30

   

پوسترهای علمی گرایش:

اطلاعات کوانتومی، سایر موارد، فیزیک ریاضی
      (۱۶پوستر-مقاله)

اطلاعات کوانتومی

۲۸۲

محاسبۀ تحلیلی درهم تنیدگی برهم نهی حالتهای +GHZ و -GHZ با استفاده از سنجۀ هندسی

مهرزاد اشرف پور،  زهرا ساقی 

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۲۶

بلوکه شدن فوتون در یک سامانه متشکل از دو کاواک اپتومکانیک

مرضیه حسنی،  محمدکاظم توسلی 

لینک ورود

PDF

Rec. File

18

معرفی سنجة درهم تنیدگی کوانتومی براساس مقادیر چشمداشتی عملگرهای پائولی

محمود زهیری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۹۱

بررسی کمی آمیختگی سیستم های همدوس اسپینی دو و سه جزئی با استفاده از سنجۀ هندسی اختلاط

زهرا ساقی،  مهرزاد اشرف پور

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۶۶

بهینه‌سازی نرخ خطای بیت کوانتومی در پروتکل حالت طعمه توزیع کلید کوانتومی

سامان سرشار،  ساره شهیدانی، محسن اکبری

لینک ورود

PDF

Rec. File

سایر موارد

۲۳۳

بررسی‌تاثیر‌دمای‌بازپخت بر ویژگی‌های نانوبلورهای LaVO4 با ناخالصی Dy

زهره چمن زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱۲

بررسی اثر کواندا در شاره در حال عبور از سطوح کوژ

پریا حاجی پور،  پارمیدا سادات احمد جواهری،  عقیله ابراهیمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶۷

موجک در مطالعه افکار خوشایند و ناخوشایند

اردشیر رابعی،  حمیدرضا علیایی مقدم

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۳۵

بررسی اصطکاک در نوسانگر اصطکاکی

رانارکنی، عقیله ابراهیمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۴۳

بررسی رفتار ضریب بهبود دز جذبی تومور در حضور نانوذرات طلا در ناحیه ی انرژی لبه های K و L با کد مونت کارلو MCNP5

علیرضا صدرممتاز،  آرمین آرامی،  محمدرضا کاظمیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۵۰

بررسی تاثیر غلظت عامل پوششی ال-آلانین بر کیفیت ساختاری و ریخت شناسی نانو ذرات KTiOPO4 سنتز شده به روش هم رسوبی

الهه غریب شاهیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲۰

لوله های آوازخوان: بررسی عوامل موثر بر صوت ایجاد شده در لوله های موجدار

یلدا فرشی عالی، عقیله ابراهیمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱۴

بررسی چگونگی تعلیق مغناطیسی بااستفاده از همزن مغناطیسی و مایع گرانرو

نیلوفر مرتضوی،  عقیله ابراهیمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۳۵

شبیه سازی مالتی پکتور تک سطحی در دی الکتریک‌ها با استفاده از کد تک الکترونی

مریم مستأجران،  فیروزه کاظمی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۹۴

بررسی ترشوندگی سطوح گیاهی

ریحانه ملک زاده،  سلمان مهاجر مازندرانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

فیزیک ریاضی

۱۶

شریک‌های پاریته-زمان ابرمتقارن چاه مربعی

طه کوهرخی،میترا گرایلو،  علی محمدی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

 

پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399

بخش دوّم- ساعت 19:00-18:15

پوسترهای علمی گرایش:پلاسما

(14پوستر-مقاله)

پلاسما

۳۱۴

اثر پردازش پلاسمای غیرحرارتی در تخریب ترکیب دارویی آموکسی‌سیلین محلول در آب

مهدیه بختیاری رمضانی،  مجتبی نوحه خوان،  زهرا رفیعی سرمزده،  فهیمه رضازاده آذری،  بهزاد رضایی فرد،  امیرحسام ایزدی،  نرگس بیگ محمدی،  نیره عبداللهی قهی،  مهناز عبدالهی درگاه

لینک ورود

PDF

Rec. File

۴۲

بررسی دامنه موج عقبه تولید شده در انتشار پالس قوی لیزر با گاز

محمد جعفر جعفری،  الناز خلیل زاده،  سمیه رضائی،  زهره دهقانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۳۶

استریلیزاسیون پسته با استفاده از پلاسمای غیر حرارتی در فشار پایین

اعظم جمالی،  بابک محمد حسینی، محمدرضا خانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۹۶

ارزیابی تابش گسیل‌شده از الکترون در حین عبور از یک ویگلر مارپیچ همراه با کانال یونی راهنما در حضور میدان مغناطیسی محوری

فایزه حاجی کریمی لنگرودی،  پیوند طاهرپرور،  ساعد جعفری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۰۳

بررسی آستانه رخ دادن آشوب در برهمکنش پالس قوی لیزر با گاز

الناز خلیل زاده،  محمد جعفر جعفری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۲۰

اثر افزایش چگالی در موج عقبه تولید شده در برهمکنش پالس قوی لیزر با گاز

الناز خلیل زاده،  محمد جعفر جعفری،  زهره دهقانی،  سمیه رضائی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۵۲

مطالعه میدانی مراکز بهداشتی تولیدکننده پسماندهای ویژه و بررسی پتانسیل فناوری پلاسما در امحای آنها

محدثه رشوندی،  بابک محمدحسینی،  محمدرضا خانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۰۵

انتشار باریکه لیزر چریپ شده در پلاسمای کوانتومی با جذب خطی

سمیه زارع

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۳

شبیه سازی ذره در سلول دینامیک جزایر مغناطیسی در پلاسمای تاج خورشیدی

مهدی شهرکی پور،  محبوب حسین پور

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۶۵

تأثیر پلاسمای جفت شده القایی (ICP) بر روی کاهش قارچ آسپرژیلوس از سطح پسته

امیرحسین قرشی،  آمنه کارگریان،  محمدامین روستا تسوجی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۰۷

بررسی تجربی اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب آلوده به سم آفت‌کش فنیتروتیون (C9H12NO5PS )

فهیمه موسی پور،  علیرضا گنجویی،  مجید تراز،  سعید کریمیان،  ایمان میرزایی،  الهام جلالی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۷۸

بررسی اثر آرگون بر تولید ازون در پلاسمای اکسیژن بوسیله کد ZdPlasKin

سید ایمان میرزائی، علی برخورداری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۷۵

حذف رنگ از آب آلوده با استفاده از تخلیه پلاسمایی کرونا

سید ایمان میرزائی،  علیرضا گنجویی،  مجید تراز،  سعید کریمیان،  فهیمه موسی پور،  الهام جلالی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۱۲

مقایسه تأثیر ویگلرهای افقی و تخت باریک‌شونده بر روی شتاب الکترون توسط موج پلاسمایی در مکانیسم معکوس لیزر الکترون آزاد

آمنه کارگریان

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399

بخش سوّم- ساعت 19:45-19:00

پوسترهای علمی گرایش: ذرات بنیادی
 (17پوستر-مقاله)

۳۳۱

تولید مستقیم مزون آپسیلون به طریق ترکش کوارک b

توفیق اوسطی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۲۵

تعیین توابع ترکش باریونهای و سیگما مثبت و سیگما مثبت 1385

توفیق اوسطی،  مهران یادگاری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱۶

ابرگرانش دوازده بعدی در مرتبه هشت مشتق

حمید رضا بختیاری‌زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۷۶

تعیین انرژی سیستم های نسبیتی با حل تحلیلی معادله دیراک

نرگس تعظیمی،  مصطفی نظری، مجید منعم‌زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۰

گرمایش دینامیکی ناشی از برخورد Au-Au در انرژی RHIC با استفاده از ادغام مدل های EPOS و PHSD

محبوبه جعفرپور،  النا براتکواسکایا،  ودیم ورونیوک،  کلاوس ورنر

لینک ورود

PDF

Rec. File

۴۴

محاسبه تابع ساختار غیر یکتای هسته با استفاده از فاکتور هسته ای

سمیه حیدری،  بیتا رضایی،  جایانتا کومار سارما،  غلامرضا برون

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۲۷

توزیع‌های پارتونی و تابع ساختار هستک‌های مقیّد درون هسته هلیوم 4 در فرمول‌بندی مدل کوارکِ کایرالِ تبادلی

محمد راستی ویس،  ساناز بس خواسته

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۲۸

توابع توزیع پارتونی و تابع ساختار هستک‌های مقیّد در چارچوپ مدل کوارکِ ولونِ تبادلی

محمد راستی ویس،  مهران یادگاری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۵۵

تولید انحصاری γγ→ZZ به عنوان پنجره‌ای رو به فیزیک ورای مدل استاندارد

زهرا رضایی، تریتی خسروی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۶۹

سهم تابع توزیع فوتون در فوتون

صلاح الدین زرین،  ساره دادفر

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۰۴

بررسی جتهای کوارک و گلوئون در سه برهمکنش مختلف

ریحانه صالح مقدم،  محمد ابراهیم زمردیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۴۲

پیچیدگی زیرناحیه‌ای از دیدگاه هولوگرافی و گذار فاز QCD

سیده مهسا لزگی، محمد علی اکبری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۴۰

بارهای مرکزی نظریه ی دوگان گرانش جرمدار گسترش‌یافته از رهیافت ترمودینامیک

داود مهدویان یکتا،  حنیف گلچین

لینک ورود

PDF

Rec. File

۶۶

تقریب‌کاوشی‌(شبه)اسکالرهای جرم‌دار و تاکیونی در فضای آنتی دوسیته و جواب های دوگان در نظریه های میدان فرمیونی و بوزونی عادی و بحرانی ٣- بعدی

محمد نقدی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۶۷

روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات (شبه)اسکالر در فضای AdS_4 و جواب های مرزی دوگان در نظریه های میدان چرن- سایمون- ماده

محمد نقدی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۷

تصحیح تابشی انرژی کازیمیر برای میدان اسکالر روی سطح کره

مددعلی ولوئیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۵۷

بررسی‌سیستم‌های‌مزونی‌در نقاط کوانتومی

پیمان کریمی، غلامرضا برون

لینک ورود

PDF

Rec. File