برنامه پوسترهای روز دوم ( دوم شهریور ماه 1399)

پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یک­شنبه 2/6/1399

بخش اوّل- ساعت 18:45-18:00

پوسترهای علمی گرایش:

اپتیک و فوتونیک

(۱۸) مقاله

اپتیک و فوتونیک

۳۳۸

اندازه‌گیری فوتونیکی غلظت اکسیژن محلول در آب در محیط کشت جلبک کلرلا

پرتو ایجادی مقصودی،  حسین زارع بهتاش،  اسماعیل حیدری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۹۷

شبیه سازی تحریک پلاسمون تام در داخل یک موجبر

فرزانه باقر،  رعد چگل،  مسعود رضوانی جلال

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۴۸

بررسی عددی تأثیر طول تصادفی همبسته بر لیزر تصادفی فیبری توری براگ

فاطمه تقی پور،  مجتبی گلشنی قریه علی،  حسین روح الامینی نژاد

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۰۹

طراحی فیلتر جاذب دوگانه برای طول‌موج‌های 1064 و 540 نانومتر

سمیه داودی،  مریم قشلاقی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۵۱

بررسی خواص غیر خطی اکسید گرافن با استفاده از روش روبشz

زهره رحیمی حسین آبادی،  علیرضا کشاورز

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۱

برانگیختگی موج پلکسیتون سطحی در یک لایه نازک ستونی دی الکتریک با یک حائل اکسایتونیک

منا رستمی،  فریدون بابائی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۵۹

شبیه سازی حسگر فیبری حلقوی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توان خروجی حسگر

یاسر شمسی،  مرضیه ندافان،  جاوید ضمیرانوری،  فاطمه کاظمی زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۲۸

مطالعه خواص تراگسیلی بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی مواد نانوکامپوزیت کایرال ساختاری

سیمین شیرین قزلجه میدان،  امیر مدنی،  صمد روشن انتظار

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۲۱

افزایش هدایت پذیری الکتریکی و ظرفیت بار بلور مایع نماتیک آلاییده به نقاط ‌کوانتومی هسته/ پوسته Ni:ZnCdS/ZnS

زهرا صیدالی لیر،  محمد صبائیان،  احسان سهیلی،  رضا صحرایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۲۲

افزایش خواص الکترو-اپتیکی بلور مایع نماتیک آلائیده به نقاط کوانتومی هسته/ پوسته Ni:ZnCdS/ZnS

زهرا صیدالی لیر،  محمد صبائیان،  احسان سهیلی،  رضا صحرایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۹۷

بررسی خواص اپتیکی نمونه های مایع مفصلی(سینوویال) انسانی بدون کریستال

سعید ضیائی،  سلمان مهاجر مازندرانی،  محمدحسین مجلس آرا

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷۴

بررسی اثر تعداد پالس بر میکروموجبر‌های ایجاد شده در شیشه طی فرآیند  Backwriting laser

شبنم عباسی،  محمدرضا جعفرفرد،  داوود رزاقی،  محسن منتظرالقائم،  هدیه پازکیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۴۹

بررسی لایه نازک اکسید تنگستن در ساختار الکتروکرومیک

حسین قبادی،  فردین خدابخشی،  روح الله کریم زاده،  سعیده بیات

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۹۱

بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در مواد کایرال آلاییده شده با نانوذرات فلزی بر مبنای تغییرات گام ساختار

نادیا قرآنی،  مصطفی عباس وند کشتیبان،  سیمین شیرین،  امیر مدنی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۷۴

مطالعه و طراحی نانو سوئیچهای تمام نوری 2×2 بر پایه موجبرهای نانو پلاسمونیکی فلز- دیالکتریک- فلز

محمدیوسف قره داشلی،  امین قادی،  سعید میرزانژاد

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۰۷

بررسی حضور نقاط کوانتومی در لایه‌های مختلف یک دیود نورگسیل آلی

سید محمد باقر قریشی،  ندا حیدری،  محمدرضا فتح اللهی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲۷

بلور فوتونی یک بعدی با دولایه پلاسما

سعیده گلزاری ضمیر، علی‌رضا عبدی کیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۶۷

شبیه سازی بازتاب و عبور نور از لایه‌های اپتیکی همدوس، همدوس جزئی و ناهمدوس

سید عدنان مرعشی، مسعود رضوانی جلال،  علیرضا عبدی کیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یک­شنبه 2/6/1399

بخش دوّم- ساعت 19:30-18:45

پوسترهای علمی گرایش:

اپتیک فوتونیک و اتمی مولکولی

(18) مقاله

اپتیک و فوتونیک

۳۱۶

تنظیم‌پذیری طول‌موج‌های تشدید و برانگیختگی مدها در تشدیدگرهای حلقوی‌پلاسمونی‌با چند شکاف متقارن

سیده خدیجه میربخشی،  امین قادری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۵۳

بررسی عبور موج الکترومغناطیسی از بلور فوتونی با لایه های متناوب سه تایی و لایه نقص پلاسما

داود کلهر،  علی شکاری فیروزجایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۸۵

تاثیر کسر مولی بر مشخصه های دیود نورگسیل فرابنفش بر پایه GaN

بهروز کلهر،  داود کلهر،  معصومه موسی رضایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

اتمی مولکولی

۳۱۱

بررسی اثرات همبستگی الکترونی در سطح مقطع جزئی کامل یونیزاسیون یگانه اتم هلیوم در برخورد با پروتون

سعیده امیری بیدوری،  رضا فتحی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۰۱

بررسی‌و‌مطالعه جذب الکترومغناطیسی کامل همدوس(CPA) در یک جاذب تیغه‌ای شکل شامل تک لایه گرافن

محسن بالایی،  طیبه ناصری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۹

بررسی محدود کنندگی نوری و پاسخ اپتیکی غیرخطی محلول کربن نقطه‌ای تهیه شده از عصاره گل رز زرد

محسن بالایی،  روح اله کریم زاده،  فاطمه بالایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۴۶

برهم‌کنش لیزر KrF با غشاء متقارن و نامتقارن پلی‌اترسولفون: اثر لیزری روی مورفولوژی، شیمی و آبدوستی سطح

آرزو ترابی،  محمود ملاباشی،  صالحه بهشتی پور،  محسن منتظرالقائم،  هدیه پازکیان

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۴

اثر جهت گیری مولکول فرمالدهید در تولید هارمونیک‌های مرتبه بالا

زهرا حسینی،  الناز ایرانی،  محمد منفرد

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷۶

شبیه‌سازی و اندازه‌گیری باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرمایونی با استفاده از نرم‌افزار CST

زهره دهقانی،  مهدی بخش زاد محمودی،  مریم اکبری،  لاله عطایی سرشت،  عمار قربانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۹۴

بررسی اثر تغییرفرکانس تشدید پلاسما بر روی مشخصات تشعشعی آنتن پلاسمای دوقطبی تاشده

زهره دهقانی،  الناز خلیل زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۲۴

ساخت نانوفیبر توخالی ZnO/SnO2 و لایه نشانی روی شیشه

الهه روسم نژاد،  عبدالمحمد قلمبردزفولی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۷۸

بررسی انتشار نور در فیبر نوری با پوشش نانو الماس با استفاده از نرم افزار FDTD

زهرا ریحانی کلور،  مرضیه ندافان،  جاوید ضمیر انوری،  آزاده احمدیان،  ساره نجفی عرب

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۶۲

شبیه‌سازی عددی تأثیر تغییر ابعاد لایه‌ی نازک فعال سلول خورشیدی آلی بر روی حرکت حامل‌های بار الکتریکی و عملکرد آن

نسرین سپه وند،  محسن بهرامی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۵۳

بررسی پارامترهای موثر بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی

نرگس شفیعی موسوی،  پرویز پروین،  مریم ایلچی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۵۸

بررسی شتاب الکترون به‌وسیله ‌یک موج پلاسمایی در حضور کانال یونی و میدان مغناطیسی‌ مایل ‌خارجی

فرزانه فرحی،  مجتبی فرزین آقامیر

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۷۲

ردیابی پدیده‌های کوانتومی در دینامیک لیزر اتمی با در نظر گرفتن برخورد‌های میان‌اتمی

ابراهیم قاسمیان،  محمد کاظم توسلی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۳۱۰

بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی دی سولفید مولیبدن در حالت انبوهه توسط نظریه تابعی چگالی

معصومه منصوری،  عبدالمحمد قلمبردزفولی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۰۹

بررسی تحول زمانی بلند مدت فضای فاز ذرات و مدهای تحریکی در سیستم برهم‌کنش لیزر -پلاسما با استفاده از کد 2DXOOPIC

آمنه کارگریان،  کمال حاجی شریفی

لینک ورود

PDF

Rec. File

 

 

 

پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یک­شنبه 2/6/1399

بخش سوّم- ساعت 20:15-19:30

پوسترهای علمی گرایش:

ماده چگال تجربی و شیمی‌فیزیک

(۳+۱۵) مقاله

ماده چگال تجربی

۱۵۰

اثر روش‌های تهیه روی ویژگی‌های ساختاری و ریخت‌شناسی نانوذرات پروسکایت BiFeO3

زهرا آدینه،  احمد قلی‌زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۰

سنتز و مطالعه ویژگیهای ساختاری نانوذرات ZnSe:Cu و هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS رشد یافته به روش مایکروویو-همراه به روشهای شرر، ویلیامسون-هال و نمودارهای کرنش-چگالی دررفتگی

سعید ابراهیمی، داریوش سوری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۸۴

بررسی تاثیر روش ساخت بر ویژگی‌های ساختاری، نوری، مغناطیسی نانوذراتBiFeO3 و نانوکامپوزیت rGO/BiFeO3

الهام اقبالی،  نسترن علیزاده شرکانلو،  علیرضا بهادر،  حامد مالکی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۷۱

اثر نانوذرات هیدروکسید نیکل در جداسازی فلزات سنگین از آب آلوده آزمایشگاهی و واقعی

فتح اله باقری، صبا موسیوند

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۹۶

ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی پروسکایت (CH3NH3PbI3) با HTM آلاییده به لیتیم(Li)

اسلام بهبود

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۴

تحلیل گرمایی، تعیین انرژی فعالسازی و ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت شیشه‌های MoO3-V2O5-TeO2

سیده فاطمه حسینی،  داریوش سوری

لینک ورود

PDF

Rec. File

۵۴

بهینه‌سازی ساختار فیلتر بلور فوتونی تک بعدی

سمیه داودی، مریم قشلاقی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷۸

سنتز نانوساختار اکسیدگرافن-اکسیدقلع(RGO/SnO2) به روش فوتوشیمیایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن

اکرم رضاییه، سیدمهدی بیضایی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۹۷

تاثیر آهنگ اسپری بر ویژگی های فیزیکی لایه‌های نازک اکسید کادمیوم تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

محمد رضا سیاس،  محمدرضا فدوی اسلام

لینک ورود

PDF

Rec. File

۶

مطالعه خواص نوری و تحلیل پهن‌شدگی قله‌های پراش پرتو ایکس در نانوبلورهای هم‌آلاییده‌ی ZnSe:Cu-Mn

مرضیه صرفه‌جو،  داریوش سوری،  علیرضا خضری‌پور

لینک ورود

PDF

Rec. File

۸۶

ساخت و بررسی خواص ساختاری، نوری و مغناطیسی نانوکامپوزیت SiO2/ZnFe2O4 آلاییده شده با نئودیوم

نسترن علیزاده شرکانلو،  حامد مالکی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۹۳

ساخت نانوذرات فریت کبالت خالص و آلایش یافته با ایتربیوم و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آنها

حمزه قربانی،  مهین اشراقی،  پرویز کاملی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۱۸

بررسی ویژگی های ساختاری نانوذرات فریت آهن و ترمودینامیک جذب یونهای سرب از پساب

سجاد لطفی،  باقر اصلی بیکی،  محمود زارعی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۲۱

رشد و مشخصه بابی تک بلور نیم رسانای Cd0/96Zn0/04Te به روش بریجمن

سجاد لطفی،  حمیدرضا میرزاخانی،  اصغر عسگری،  پرویز حسین خانی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۲۳۰

بررسی قابلیت استفاده از خوشه خرما برای ساخت الکترود ابرخازن

فرزانه محمودی،  سیدمهدی بیضایی،  سید محمد باقر ملک حسینی

لینک ورود

PDF

Rec. File

شیمی فیزیک/بیوفیزیک

۳۳۴

کنترل انتشار ویروس HDV در محیط با بررسی جایگزیدگی اطلاعات اسپینی

مصطفی سلیمی، سهراب بهنیا، سمیرا فتحی‌زاده

لینک ورود

PDF

Rec. File

۱۷۷

محاسبه طیف میکرودوزیمتری پروتون‌ها برای ساختارهای میکروسکوپی زنده با کد Geant4-DNA

مجتبی مکاری بهبهان، حسین معینی

لینک ورود

PDF

Rec. File

۹۸

بهبود حساسیت بیوسنسور فیبر نوری پلاسمونی با استفاده از لایه نازک دی اکسید تیتانیوم

محمد کوهی، علی واحدی

لینک ورود

PDF

Rec. File